Timeplan

Timeplan våren 2024


Tirsdag:

             15.30 Øved barn

     16.30 Lett øved barn

     17.30 Videregående ungdom

     18.30 Nybegynner


Onsdag:

              16.00 Nybegynner barn
              17.00 Lett øved barn

              18.00 Øved ungdom/voksen


Torsdag:

              16.00 Videregående ungdom

              17.00 Lett øved barn

              18.00 Lett øved ban

              19.00 Voksen øved